Aktuální informace od 12. 5. 2020

Prosíme i nadále o dodržování těchto
pravidel při návštěvě naší ordinace:

1. Návštěvu je třeba domluvit telefonicky.

2. Je nutné dodržovat stanovený čas co
nejpřesněji.

3. Administrativní úkony si domluvte telefonicky
a při příchodu na stanovený čas zaťukejte na sestru z chodby.

4. Nemocní budou ošetřeni také po
předchozím telefonickém objednání ve
stanovený čas v druhé polovině ordinační
doby.

Děkujeme za pochopení a trpělivost 🙂