Ceník 

Položka ceníku
100 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz
400 Kč
Přihláška ke vzdělání – studiu na střední/vysoké škole
200 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akce
(ábory, školy v přírodě apod. – platnost 2 roky
200 Kč
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
200 Kč
Zdravotní způsobilost pro práci
zaměstnání, brigády – pouze v kategorii č. 1
100 Kč
Potravinářský průkaz najeden rok/na dobu neurčitou
150 Kč / 400 Kč
Potvrzení pro plavecký výcvik kojeců
0 Kč
Nastřelení náušnic
včetně 1 páru náušniček
600 Kč
Výpis z dokumentace na vlastní žádost
400 Kč
Vypsání formuláře na lázně, ozdravný pobyt, mořský koník apod.
100 Kč
Lentocilin (Pendepon)
580 Kč